Rượu quê

Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
 tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè,
 tháng Tư là tháng lè phè,
 tháng Năm , tháng Sáu hội hè vui chơi,
 tháng Bảy là tháng nghỉ ngơi,
 tháng Tám, tháng Chín xả hơi bạn bè,
 tháng Mười, Mười Một xôi chè,
tháng Chạp cá chép , cá mè vớt lên ,
Ông Táo về trời mình hên,
 Ra Giêng ta lại lễ đền, vui chơi.

Nhà hàng 1946