Tấm quà 1930

Con gà cục tác là chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng

Dưa cải Đông Dư


Ngồng cải phơi nắng, muối chua lối Đông Dư, trộn cay

Lạc rang muối ớt


Lạc đỏ xứ Nghệ, hạt nhỏ và đậm đà rang với muối ớt

Nhà hàng 1946